Energetická optimalizace Vám přináší přehled Vašeho aktuálního nastavení smluvních vztahů souvisejících s dodávkami elektrické energie a to zejména těch distribučních, které se skládají ze dvou důležitých parametrů: velikost hlavního jističe a distribuční sazba.

   Pro stanovení optimální velikosti hlavního jištění odběrného místa bude provedena prohlídka a zjištění zatížení u daného distributora, ze kterého bude možné stanovit velikost hlavního jističe pro dané odběrné místo.

   Pokud tyto parametry nejsou správně nastaveny, dochází k vytvoření cenového rozdílu v rozsahu od 15% do 55%! Námi vytvořené úspory jsou trvalé, protože se jedná o úpravu státem regulované části ceny elektrické energie.

   Přebíráme garanci za navrženou a instalovanou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem proti výpadkům po dobu 24 měsíců při nezvýšeném zatížení instalací nových významných odběrů.

   Úspory z optimalizace se projeví okamžitě po provedení potřebných kroků s účinností od dne realizace. Snížení nákladů v cash flow se docílí možným snížením záloh, které budou korespondovat s aktuálními náklady na dodávky elektrické energie.

   V případě zájmu o výpočet Vaší možné úspory a navržení možného řešení je zapotřebí poskytnout roční vyúčtování za dodávky elektrické energie.

 

    Výpočet možných úspor je zcela zdarma. Úspory vycházejí ze správného nastavení distribučních poplatků.

 

NEJEDNÁ SE O ZMĚNU VAŠEHO DODAVATELE ANI DISTRIBUTORA ELEKTRICKÉ ENERGIE!

 

Kontakt

ISOFIN ENERGY s.r.o.
Dopraváků 723/1
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

+420 733 141 958